Noteikumi

Noteikumi un garantijas

NOTEIKUMI

I. Vispārīgi noteikumi

Šie e-komercijas noteikumi (turpmāk tekstā - “Noteikumi”) ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja (turpmāk tekstā - “Dymo.lt”) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, pērkot preces elektroniskajā veikalā (turpmāk tekstā - “Dymo.lt e- veikals ”).

II. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

2.1. Līgums starp Pircēju un Dymo.lt tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Dymo.lt e-veikalā noklikšķināt uz saites “Pasūtīt”, pēc iepirkumu groza veidošanas, norādot piegādes adresi, izvēloties apmaksas veidu un iepazīstoties ar mūsu noteikumiem.

2.2. Katrs līgums, kas noslēgts starp Dymo.lt un Pircēju, tiek reģistrēts un glabāts Dymo.lt datu bāzē.

III. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējs var izvēlēties un pasūtīt jebkuru produktu no produktiem, kas tiek parādīti Dymo.lt e-veikala katalogos.

3.2. Pircējam Dymo.lt e-veikala reģistrācijas veidlapā ir jāsniedz detalizēti un pareizi dati. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras izraisa pircēja nepareizi sniegti dati.

3.3. Pircējam ir jāpieņem pasūtītās preces un jāmaksā par tām norunātajā apmērā. Ja Pircējs preču piegādes laikā bez svarīgiem iemesliem atsakās pieņemt preces, Pircējam jāsedz preces piegādes izmaksas.

3.4. Maksājot par precēm, Pircējs norāda pasūtījuma numuru, kas ir unikāls pasūtījuma numurs, saskaņā ar kuru Dymo.lt nosaka Pircēja samaksu.

3.5. Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts ar Dymo.lt e-veikalu, rakstiski (ar vēstuli, faksu vai e-pastu) paziņojot Dymo.lt ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no preces piegādes dienas. Pircējs var izmantot šīs tiesības tikai tad, ja prece nav sabojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī nav izmantota. (Pircēja tiesības tiek izmantotas saskaņā ar "Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, slēdzot līgumus ar saziņas līdzekļiem", kas apstiprināti ar ekonomikas ministra 2001. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 258.)

3.6. Pircējam ir tiesības mainīt un atjaunināt reģistrācijas veidlapā sniegto informāciju.

3.7. Pircējs apņemas nenodot savu reģistrācijas un pieteikšanās informāciju trešajām personām. Dymo.lt neatbild par trešo personu darbībām, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus.

3.8. Izmantojot Dymo.lt e-veikalu, pircējs piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un tiem ir jāievēro.

IV. Dymo.lt tiesības un pienākumi

4.1. Dymo.lt apņemas pārdot preces juridiskām un fiziskām personām. Fiziskas personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var veikt pirkumus tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

4.2. Dymo.lt apņemas radīt visus apstākļus, lai Pircējs varētu izmantot Dymo.lt e-veikala sniegtos pakalpojumus.

4.3. Dymo.lt, tikai izpildot līguma saistības, svarīgu apstākļu gadījumā var uz laiku vai uz laiku pārtraukt Dymo.lt e-veikala darbību, iepriekš par to nepaziņojot Pircējam.

4.4. Dymo.lt apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi noteiktajā piegādes laikā.

4.5. Dymo.lt svarīgu apstākļu dēļ, nespējot piegādāt Pircējam pasūtīto preci, apņemas piedāvāt Pircējam līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt līdzīgu preci, pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 2 darba dienu laikā, ja ir veikts avansa maksājums.

4.6. Dymo.lt garantē pircējam atgriešanās tiesības. Preču atgriešanas pieprasījumam jābūt pamatotam. Preces ir jāatdod divu nedēļu laikā. Pārsūtīšana un atgriešana ir pircēja rēķina un risks.

4.7. Dymo.lt apņemas saglabāt visu Pircēja sniegto informāciju, reģistrējoties Dymo.lt e-veikalā.

4.8. Ja Pircējs mēģina sabojāt Dymo.lt e-veikala darbību, drošību vai pārkāpt savas saistības, Dymo.lt ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt piekļuvi Dymo.lt e-veikalam vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.

4.9. Dymo.lt patur tiesības vienpusēji mainīt šo noteikumu noteikumus.

V. Preču piegāde

5.1. Preču piegāde ir bez maksas, ja pasūtījuma summa ir USD 500 un vairāk. Preces tiek piegādātas visā Lietuvā. Piegāde Kuršu kāpā maksā papildus 50 USD. Ja pasūtījuma summa ir mazāka par LTL 500, piegāde maksā USD 9.

5.2. Produkta piegādes laiku ar Pircēju saskaņo Dymo.lt pasūtījuma administrators.

5.3. Preces piegādā Dymo.lt (vai Dymo.lt pilnvarotais pārstāvis).

5.4. Preces pircējam tiek piegādātas 1-4 darba dienu laikā pēc maksājuma informācijas saņemšanas.

5.5. Preces tiek piegādātas uz adresi, kas norādīta Pircēja pasūtījumā. Ja pasūtītās preces Pircējs pats nepieņem, viņam pasūtījumā jānorāda tās personas vārds, kura preces paņems.

5.6. Preču piegādes laikā Pircējam (kopā ar Dymo.lt vai Dymo.lt pilnvaroto pārstāvi) jāpārbauda sūtījuma stāvoklis.