Informācija par piegādi

Par piegādi Kuriu Nerija, lūdzu, sazinieties ar mums.


Piegādes laiku un datumu nosaka Pircējs un Dymo.lt administrators.


Preces piegādā Dymo.lt kurjers.


Preces tiek piegādātas 1-4 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.


Preces tiek piegādātas uz Pircēja adresi. Ja preces ņem cita persona, Pircējam tā ir jānorāda (vārds, uzvārds).


Pircējam ir jāpārbauda preču stāvoklis ar Dymo.lt kurjeru.


Pēc Pircēja paraksta rēķinā vai manifestā - preces tiek uzskatītas par piegādātām.


Ja Pircējs nav nodziedājis šo rēķinu vai manifestu, Pircējs nevar atteikties no precēm, bet tikai tad, ja Pircējs nav dziedājis rēķinā vai manifestā.