Atgriešanas nosacījumi

  1. Preces pircējam ir jāatdod kurjeram, izņemot gadījumus, kad preces ir nekvalitatīvas vai sabojātas.
  2. Šajā gadījumā Dymo.lt ņem bojātas preces un aizvieto tās ar jaunu. Ja Dymo.lt nav tikpat labu, Dymo.lt atdod naudu.
  3. Preces pircējam ir jāatdod atpakaļ uz pircēja rēķina 14 dienu laikā pēc preces atcelšanas, un pārdevējs pieprasa, lai preces tiktu nosūtītas oriģinālajā iepakojumā.
  4. Ja Pircējs organizē atgriešanos, Pircējam tiek lūgts atbilstoši apdrošināt Preces atgriešanās laikā. Iepakojumiem jābūt tīriem un gataviem pārvadāšanai. Visi dokumenti (rēķins) ir jāatdod kopā ar precēm.
  5. Atmaksa tiks veikta 5 dienu laikā. Ja maksājums ir veikts ar debetkarti vai kredītkarti, atmaksa tiks veikta uz oriģinālo karti, kas tika izmantota maksājuma veikšanai.