Privātuma politikas mērķis - informēt par to, kā tiek vākti un apstrādāti datu subjektu personas dati, cik ilgi tie tiek glabāti, kam tie tiek sniegti, kādas tiesības datu subjektiem ir un kur vērsties, lai tās izmantotu, vai par citiem ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem.
Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā - Regula), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem personas datu aizsardzību reglamentējošiem tiesību aktiem.

AS Baltic, LTD vadās pēc šādiem datu apstrādes pamatprincipiem:
 • personas dati tiek ievākti tikai skaidri noteiktiem un likumīgiem mērķiem;
 • personas dati tiek apstrādāti tikai likumīgi un godīgi;
 • personas dati tiek glabāti droši un ne ilgāk, nekā to prasa norādītie apstrādes nolūki vai tiesību akti;
 • personas datus apstrādā tikai tie AS Baltic, LTD, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības atbilstoši viņu darba funkcijām vai attiecīgi pilnvaroti datu apstrādātāji.

Tālāk minētie PERSONU DATU KĀRTĪBAS NOTEIKUMI precizē datu valdīšanu:

1. Jēdzieni

Datu turētājs un mājas lapas www.dymo.lv Operators (tālāk – Datu pārvaldītājs) ir AS Baltic, LTD , uzņēmuma reģ. Nr. 301561587, PVN maksātāja nr. LT100004524014, adrese –  Laisvės Ave. 125, LT-06118 Vilnius, Lietuva, e-pasta adrese – info@dymo.lv.
Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas iegādājies preci veikalā www.dymo.lv.
Personu datu kārtības noteikumi (tālāk – Noteikumi), reglamentē galvenos personu datu vākšanas, kārtošanas un drošības principus, kas balstās uz datu valdītāju, kas kārto pircēja personīgos datus. 

2. Personas datu vākšana

Kad Jūs izmantojat Kad Jūs izmantojat www.dymo.lv, lai iegādātos mūsu piedāvātās preces, mēs iegūstam un apstrādājam par Jums personas datus, kas ir nepieciešami, lai noslēgtu ar Jums pirkuma līgumu, kā arī izpildītu noslēgto pirkuma līgumu. 

Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus saistībā ar pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi:
 • Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs);
 • Klienta statuss (privātpersona vai uzņēmums);
 • Informācija par veikto preču pasūtījumu (preces veids, daudzums, pirkuma summa, pasūtījuma laiks);
 • Apmaksas informācija (maksājuma veids, maksājuma summa, datums un laiks, maksājuma dati);
 • Piegādes informācija (piegādes veids (kurjers, pakomāts vai saņemšana veikalā), atkarībā no piegādes veida - adrese vai pakomāta adrese, piegādes statuss);
 • Komunikācijas dati (informācija par komunikāciju un saziņu ar Jums par jautājumiem, kas saistīti ar pasūtījumu un tā izpildi);
 • Cita atbilstoša papildus informācija, ko Jūs, veicot pasūtījumu, esiet mums snieguši.

3. Personu datu kārtošana

 • Pircējs piekrīt, ka personīgie dati, kuri ar pircēja vēlmi ir norādīti pasūtījuma laikā, būtu kārtojami pēc šiem noteikumiem.
 • Pircējam ir tiesības iepazīties ar saviem personīgajiem datiem un tam ir tiesības izlabot nepareizus, neprecīzus datus, rakstot e-pastu uz adresi info@dymo.lv. Šādā gadījumā pārdevējam nekavējoties ir jāpieņem pircēja prasība (1-2 dienu laikā).
 • Datu valdītājs iepazīstas un ciena ikvienu pircēju, kas veic pasūtījumu interneta veikalā www.dymo.lv, to tiesības uz privātumu. Datu valdītājs savāc un lieto pircēja personas datus (nosaukumu vai vārdu, uzvādu, adresi, telefona numuru, e-pastu un citu norādīto informāciju) preču vai pakalpojuma pasūtīšanas noformēšanai. Klients, veicot pasūtījumu, var piekrist vai nē tam, ka datu lietošana tiek izmantota tiešai tirgošanai. To klients dara, atzīmējot (piekrītu, ka mani dati tiek izmantoti tirgošanai) vai neatzīmējot (nepiekrītu). 
 • Datu valdītājs apņemas neatklāt pircēja personīgos datus trešām personām, izņemot Datu valdītāju partnerus, kuri piegādā preces vai citām, ar pircēja pasūtījuma saistītām instancēm. Visos citos gadījumos Pircēja dati trešajai personai var tikt atklāti tikai ar LR tiesību aktiem.
 • Personas dati kārtojami, izmantojot drošus līdzekļus, kas pasargā datus no iznīcināšanas, to atvēršanas vai no citu nevēlamu darbību.
 • Personas, kuri piekrīt, ka viņu dati tiek izmantoti tālākai tirdzniecībai, ir izmantojot tiešajiem mārketinga mērķiem līdz atsevišķa lūguma par to izņemšanu saņemšanai.

4. Personas datu apstrādes un glabāšanas termiņI

 • Konta reģistrēšana un administrēšana, pirkuma datu apstrāde, administrējot un veicot preču pasūtījumus, kā arī atdodot atpakaļ preces: konta reģistrēšanai un administrēšanai nepieciešamie personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr tiek izmantots konts. Ja klients ne reizi nav pieteicies savā kontā Tīmekļa vietnē divus gadus pēc kārtas, konts tiek dzēsts. Jūsu sniegto piekrišanu konta reģistrēšanai mēs glabāsim 1 (vienu) gadu pēc piekrišanas derīguma termiņa beigām. Saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām grāmatvedības un nodokļu dokumenti tiek glabāti, ievērojot tiesību aktos paredzētos termiņus. Pārējie dati par pirkumu tiek glabāti 5 (piecus) gadus no pirkuma operācijas datuma.
 • Pasūtījumu iesniegšana un izpilde bez konta reģistrēšanas: saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām grāmatvedības un nodokļu dokumenti tiek glabāti, ievērojot tiesību aktos paredzētos termiņus. Pārējie personas dati tiks glabāti 2 (divus) gadus no pasūtījuma iesniegšanas dienas.
 • Atgādinājumu sūtīšana par preču grozā esošām neapmaksātām precēm: ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no dienas, kad jūs pēdējoreiz esat pieteicies savā kontā, vai līdz brīdim, kad esat atteicies no šādiem e-pasta ziņojumiem.
 • Identifikācija: tik ilgi, kamēr tiek izmantots konts.
 • Piedāvājumu un ar precēm saistītas informācijas sniegšana: 3 (trīs) gadi no piekrišanas datuma vai līdz piekrišanas derīguma termiņa beigām.
 • Iesniegumu, sūdzību, pieprasījumu un atsauksmju izskatīšana: 12 mēneši no iesnieguma, sūdzības, pieprasījuma vai atsauksmes iesniegšanas datuma vai līdz likumā noteiktā prasības pieteikuma noilguma termiņa beigām atkarībā no tā, kurš no šiem termiņiem ir ilgāks.
 • Tīmekļa vietnes pārlūkošanas pieredzes uzlabošana, Tīmekļa vietnes lietotāju uzvedības un plūsmas analīze: datu apstrādes termiņi ir norādīti Sīkdatņu politikā.
 • Statistika un tirgus izpēte: 3 (trīs) gadi.
 • Krāpšanas novēršana un juridisko prasību izpilde: kamēr notiek prasības izmeklēšana, izskatīšana un izpilde. Ja izmeklēšanas laikā nekonstatē pārkāpumu, dati tiek glabāti 1 (vienu) gadu no dienas, kad pieņemts lēmums par izmeklēšanas izbeigšanu. Ja konstatē pārkāpumu, dati tiek glabāti 3 (trīs) gadus no dienas, kad pieņemts lēmums par izmeklēšanas izbeigšanu, vai līdz galīgā tiesas sprieduma izpildei.
 • Dāvanu sūtīšana klientiem: 30 dienas no dāvanas nosūtīšanas dienas.
 • Pēc šajā Privātuma politikā noteiktā jūsu datu apstrādes un glabāšanas termiņa beigām mēs iznīcinām jūsu datus, savukārt Privātuma politikā norādītajos gadījumos uzticami un neatgriezeniski anonimizējam jūsu datus pēc iespējas ātrāk un tādā termiņā, kas saprātīgi un pamatoti ir nepieciešams šādai darbībai.

5. Sīkdatņu izmantošana 

Uzņēmums mājaslapā izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu pircēju un vietnes apmeklētāju pieredzi.
Uzņēmuma interneta mājaslapā var tikt izmantoti šādi sīkdatņu veidi:
 • Tehniskās (nepieciešamās) sīkdatnes - palīdz mājaslapas apmeklētājam attēlot mājaslapu un tās saturu, palīdz nodrošināt mājaslapas funkcionalitāti, izveidot kontu, pieteikties kontā un pārvaldīt savus pasūtījumus. Tehniskās sīkdatnes ir nepieciešamas mājaslapas pareizai darbībai, un to izmantošanai nav nepieciešama vietnes apmeklētāja piekrišana.
 • Funkcionālās sīkdatnes – tiek izmantotas, lai palīdzētu mājaslapas apmeklētājam izmantot Uzņēmuma mājaslapu, atcerēties pārlūkošanas laikā izdarītās izvēles un preferences. Funkcionālās sīkdatnes nav nepieciešamas, lai mājaslapa darbotos pilnībā, taču tās papildina funkcionalitāti un uzlabo Jūsu uzņēmuma mājaslapas lietošanas pieredzi.
 • Analītiskās sīkdatnes – izmanto, lai iegūtu informāciju par to, kā mājaslapas apmeklētāji izmanto Uzņēmuma mājaslapu. Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu optimizēt un pilnveidot Uzņēmuma mājaslapu. Analītiskās sīkdatnes ļauj mums apkopot datus par interneta mājaslapām, kuras esat apskatījis, mājaslapām, no kurām esat atnācis, kādus e-pastus esat atvēris un uz kādiem esat reaģējis, kā arī informāciju par datumu un laiku. Tas arī nozīmē, ka mēs varam izmantot informāciju par Jums un to, kā izmantojat šo mājaslapu, piemēram, apmeklējumu biežumu, klikšķu skaitu noteiktā mājaslapā, izmantotos meklēšanas vienumus un daudz ko citu.
 • Komerciālās (tiešās vai reklāmas) sīkdatnes - tiek izmantotas, lai sniegtu personalizētu reklāmu Uzņēmuma interneta mājaslapas apmeklētājam. To sauc par "atkārtoto mārketingu", kas ir balstīts uz pārlūkošanas darbībām, piemēram, produktiem un/vai pakalpojumiem, ko esat meklējis vai skatījis.
Uzņēmuma darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par šo datu analīzi un mājas lapas uzlabošanu, ir pieejama statistika par Uzņēmuma mājas lapas apmeklētājiem.Tehniskajiem ierakstiem var piekļūt arī Uzņēmuma partneri, kas nodrošina satura pārvaldības rīkus Uzņēmuma interneta mājaslapai.Sīkdatņu apkopotie dati Uzņēmumā tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams datu apstrādes mērķu sasniegšanai vai ne ilgāk, kā to pieprasa datu subjekti un (vai) paredz tiesību akti.
Ja nepiekrītat, ka mēs izmantojam sīkdatnes, Jums ir iespēja mainīt interneta pārlūkprogrammas iestatījumus un kontrolēt sīkdatņu daudzumu. 

6. Nepilngadīgo personas datu apstrāde

Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst sniegt nekādu personisku informāciju, izmantojot www.dymo.lv. Ja persona ir jaunāka par 14 gadiem, lai izmantotu Uzņēmuma pakalpojumus, pirms personas datu sniegšanas jāiesniedz viena no pārstāvjiem (tēva, mātes, aizbildņa (-u)) rakstiska piekrišana par personas datu apstrādi.

7. Privātuma politikas un citu noteikumu un nosacījumu grozījumi

AS Baltic, LTD patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Privātuma politikas noteikumus un nosacījumus. Pēc izmaiņām jaunie noteikumi un nosacījumi tiek publicēti AS Baltic, LTD tīmekļvietnē.
Privātuma politiku regulē LR tiesību akti.

8. Kontaktinformācija

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par šīs Privātuma politikas noteikumiem un nosacījumiem, vai par to, kā AS Baltic, LTD apstrādā Jūsu personas datus, kā arī, lai iesniegtu pieprasījumus vai sūdzības par personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar AS Baltic, LTD, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju:
AS Baltic, LTD
info@dymo.lv
+371 661 4050